Læs blogindlæggene nedenfor ved at trykke på overskrifterne – bemærk der er flere sider


Ikke-navngivet Ikke-navngivet Ikke-navngivet

Man kan genfinde et parties værdier i dets konkrete handlinger. For Socialdemokraterne er de grundlæggende værdier frihed, lighed og solidaritet – og dem skal vi sikre endnu mere end vi gør idag. Disse værdier udspringer alle af forståelsen af, at det enkelte menneske er unikt og uerstatteligt. Friheden understreger menneskets ret til at være til […]

Der er mange der benytter sig af Indre Bys mange tilbud. Men også tung trafik fra industri- og containerhavnen køres gennem smalle gader og beboelseskvarterer med alle de gener, det giver for beboerne og alle andre, der benytter sig af indre by. Københavns geografi betyder, at vi ikke har nogen trafikforbindelse øst om byen. Det […]

Vi skal etablere flere sundhedshuse i københavn med sygeplejersker, diætister og løbende lægekontakt så vi kan bringe den primære sundhedssektor tættere på borgerne. Sundhedspersonalet skal være en integreret del af lokalsamfundet og møde borgerne dér, hvor de er, med behandling og rådgivning. Det gælder blandt andet kostvaner, motion, rygestop, livsstilssygdomme, misbrugsproblemer osv. Middellevetiden kan variere […]

Efter vores flotte lokal- og regionalvalgkamp i efteråret 2013 havde vi københavnere selvfølgelig en forventning om, at de lokale erfaringer fra praktisk politisk virke i København indgik i arbejdet med at udforme partiets overordnede politik. Det skete ved en ændring af planloven, der giver Københavns Kommune mulighed for at etablere de billige boliger, vi har kæmpet […]

Mere lighed i byen med offentlige investeringer i underpriviligerede områder: Metro i Sydhavnen. Bedre offentlig transport og samtidigt et løft af udsatte områder med offentlige investeringer. Efter vores flotte lokal- og regionalvalgkamp i efteråret 2013 havde vi selvfølgelig en forventning om, at de lokale erfaringer fra praktisk politisk virke i København indgik i arbejdet med […]

I en globaliseret verden hvor arbejdskraften er fleksibel og mobil, og hvor konkurrencen er hårdere end nogensinde, er kampen imod social dumping vital. Det gælder både nationalt og lokalt. Det er vores opgave at sikre, at ændringerne på arbejdsmarkedet hverken undergraver beskæftigelsesgrundlaget eller Den Danske Model. Københavns Kommune udbyder en bred vifte af opgaver til […]

Stadige krav om besparelser er en væsentlig del af forklaringen på de alvorlige problemer der er i SKAT. Normalt er ressourcemangel så klassiskt og kedeligt et argument for organisationsproblemer, men I dette tilfælde er det helt på sin plads.   Jer er slået af det kaos som tordner frem., især i de fire sager jeg […]

God S-kongres i flotte Aalborg – og tid til parti/kongresreform. Skønt at dele to dage med venner og kammerater fra hele landet. Og at diskutere al slags politik og særligt socialdemokratiets fremtidige politik. Masser af networking, udveksling af ideer og erfaringsoverførsel. Som altid god, varm og venlig stemning – og godt at bidrage til at […]

På sommerferien møder man altid nogen der kender skandinavien og den nordiske velfærdsmodel. Fx gratis sundhed og skoler på højt niveau. Den nordiske velfærdsmodel er et brand på linie med coca cola. The american dream er en skøn og flot drøm, men den realiserede nordiske livsform er kendt i hele verden for dens sikring af […]

Mettes første formands kongrestale 19.9.2015 Kære kongres I juni satte 925.000 danskere deres kryds ved vores parti. Runder vi lidt gavmildt op, valgte næsten en million danskere den dag Socialdemokratiet. Det er det bedste valg, vi har haft i mere end ti år. Igen er Socialdemokratiet, hvor vi skal være. Vi er Danmarks største parti. […]