Simon’s politik


 

  

SIMON SIMONSEN = LIGHED

Vi skal have et Danmark for folket, som alle kan være en del af, uanset hvilken baggrund man har.

Derfor må de sociale og økonomiske skel ikke blive for store.

Vi skal begrænse uligheden og sikre alle lige muligheder, så hver enkelt kan skabe sit eget liv.

   

 

Ikke-navngivet62  Fil 16-05-2016 08.12.05  Fil 14-05-2016 20.21.13

Det er godt for alle, når forskellen mellem rig og fattig ikke er for stor.

Det styrker sammenhængskraften og øger trygheden.

Ikke-navngivet21     Fil 16-05-2016 08.20.37 2016-05-14 20.11.09

 

  

 

 

Formålet med vores politiske arbejde er at styrke LIGHEDEN i: København, Danmark, partiet og bevægelsen.

I min egenskab af formand for socialdemokratiets udvalg for forsknings og videregående uddannelse, har jeg inviteret Lars Olsens ind i Grønlandsværelset i Folketinget for at høre hans råd til hvordan vi skal udforme en socialdemokratisk poltik med fokus på den brede befolkning.

    FullSizeRender 

Fx europas største flyselskab: Ryanair, forsøgte at opføre sig som den gamle adel: Ingen kollektiv forhandling om løn- og arbejdsvilkår.

De store virksomheder (også de offentlige) må ikke udvikle sig til at være hævet som en befalende adel over lønmodtagere.

Lighed er det væsentligste.

Alle skal behandles lige. Ingen over og ingen under.

Vi skal sikre frie livsmuligheder ved at skabe en solidarisk ramme.

Ikke-navngivet60   Fil 16-05-2016 08.18.37

En stærk stat danner rammen om markedet.

2016-04-20 09.10.49 2016-04-24 14.19.50

New York lærte jeg rigtigt meget, da jeg deltog i og besøgte aktive i Berniekampagnen da de kæmpede om New York mod Hilary. Vigtigst: selv i markedsøkonomiens hovedstad, er budskabet om lighed det helt rigtige. Mange New Yorkere vil at Wall Streets grådighed tøjles. På bileddet taler jeg med amerikanere der strejker. Et af verdens største teleselskaber Verizon, er lammet af en storstrejke, som foreløbig omfatter 40.000 medarbejdere. De fløjter, råber og trutter mens de konstant bevæger sig. De råber: “Unionjob” og har bla. plakater med teksten: “Figthing corporate greed”. Strejken er en af de største i USA gennem flere år. Den brød ud sidste onsdag efter et sammenbrud i forhandlingerne om ny overenskomst mellem selskabets ledelse og medarbejderrepræsentanter (bla. CWA) Konflikten skyldes, at Verizons ledelse vil forringe de ansattes pensionsordninger og sundhedsforsikringer og udflage arbejdsopgaver. Grådigheden ses i resultatet: Verizon havde i 2015 en omsætning på 858 mia. kr. og et resultat på 110 mia. kr. Bernie Sanders støtter de strejkende og har talt til dem tidligere. Amerikanere ønsker – som danskere – gode jobs med ordentlige vilkår. På det andet billed er jeg i Brooklyn’s Prospect Park New York til støtterally for Bernhard “Bernie” Sanders præsidentkampagne med 20.000 amerikanere. Han ønsker markent større lighed og vil omskabe det amerikanske samfund efter den nordiske velfærdsmodel. Han havde ingen penge og ingen organisation. Men millioner er kommet ind på almindelige menneskers små bidrag og organisationen er blevet enorm. Hans dybe kritik af finansbosserne og 110% opbakning til fagforeningerne gjorde at mainstreammedierne mente han var uvælgelig. De tog fejl.

Neden for taler jeg om ulighed i et underpriviligeret boligområde på Nørrebro.

Ikke-navngivet

Markedsøkonomi: Ja

Markedssamfund: Nej

Har holdet en række  1. Maj taler. Her er en af dem:  Tak for en god 1. Maj!! Godmorgen partifæller! Den 1. Maj 1890 afholdtes Arbejderbevægelsens internationale kampdag første gang. Hovedkravet var en otte timers arbejdsdag. Siden da har arbejdere og lønmodtagere verdenen over hvert år brugt 1. maj til markere kampen for ordentlige løn- og ansættelsesforhold. På den ene side står lønmodtagerne og deres arbejdskraft, og på den anden side arbejdsgiverne og deres ejerskab over produktions- og serviceapparatet. Disse to parter vil altid være i en forhandling om vilkårene for arbejdets udførelse.
I 2015 er kampen for ordentlige løn- og ansættelsesforhold aktualiseret af den forrige regerings forringelserne af dagpengesystemet og det kommende folketings forhandling om et nyt dagpengesystem. Det er vigtigt, at vi på denne kampdag sender et klart signal om, at vi skal løse skævhederne i det eksisterende dagpengesystem. Socialdemokraterne skal kunne give vælgerne visioner og konkrete forslag til et nyt dagpengesystem.
Vi kan ikke gå i valgkamp uden, vi viser vejen og løsningerne – derfor hilser jeg også LOs og FTFs ni principper til et nyt dagpengesystem velkomment. Især vil jeg fremhæve, hvor vigtigt det er, at langt færre fremover må opbruge deres dagpengeret. Ligesom det er væsentligt, at det skal være nemmere at genoptjene dagpengeret. Og nu er vores formand endeligt brudt tavsheden og åbner for dagpengediskussionen. Det er en god dag at være socialdemokrat på.
Ingen anden reform har i nyere tid haft så vidtrækkende konsekvenser som netop dagpengereformen fra 2010. Navnlig ældre ansatte i industrien har måtte holde for og ser nu samfundets hjælpende hånd gå dem forbi. I årtier har de trofast taget deres tørn på det danske arbejdsmarked, og alligevel blev det dem selv eller deres kolleger, som blev kastet ud i ledighed under finanskrisen. Ligesom mennesker med kort eller ingen uddannelse i efterdønningerne fra den boblende økonomi nu står uden tilstrækkeligt forsørgelsesgrundlag. Deres hus og hjem er på spil! Folketinget aktuelle sammensætning er naturligvis den helt afgørende præmis for den arbejdsmarkedspolitik, vi har måtte føre i regeringssamarbejdet med De Radikale. Nu står vi over for et snarligt folketingsvalg, hvor vores udtrykte holdninger til dagpengespørgsmålet får indflydelse på, hvordan det kommende folketing sammensættes. Derfor er dagpengespørgsmålet også helt centralt. Og når vi vinder valget skal vi have dette spørgsmål helt frem i forhandlingerne! Jeg kerer mig om de familier, der er ramt af arbejdsløshed, og hvor utrygheden har fået fodfæste. De bekymrer sig med rette, om de kan blive boende, om de kan dække udgifterne til deres børn, og om mismodet kan holdes fra døren. Jeg kerer mig om den kvinde og om den mand, som føler, de lever på kanten af arbejdsmarkedet. Usikkerheden er kilde til daglig stress, som også kan tvinge folk på arbejde under sygdom. Den danske flexicurity model har skabt en holdbar struktur omkring samarbejdet mellem erhvervslivet og deres ansatte. Sådanne strukturreformer er til for at skabe en rettidig ramme om nutidige og fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder til gavn for den enkelte og for dansk økonomi. Flexicurity modellen er nok den politiske model, som mest af alt har styrket dansk konkurrenceevne. Og det er helt afgørende for beskæftigelsen. Som en lille, åben økonomi er vi afhængige af, at vi kan eksportere varer og tjenesteydelser til verdenen omkring os. Derfor tjener flexicurity modellen både lønmodtagere og dansk erhvervsliv. Virksomhederne kan hyre og fyre med korte varsler, fordi vi som samfund og enkeltpersoner sikrer en ordentlig forsikringsordning ved arbejdsløshed. Det er denne form for smidighed, der gør, at vores erhvervsliv hurtigt kan tilpasse sig markedets efterspørgsel. Den lige ret til omsorg og lige adgang til sundhed er blandt krumtapperne i vores velfærdssamfund. Lighed er helt afgørende for sammenhængskraften – den er afgørende for solidariteten. Imidlertid blæser liberalistiske vinde med stigende kraft over vort land. Med Venstre i spidsen ønsker flere partier at udhule vores velfærd for at sikre finansiering til skattelettelser. De ønsker at sætte markedskræfterne friere i blind overbevisning om, at yderligere profit til de rigeste gennem forbrug kommer alle til gavn. Værdiskabelsen, som vi alle bidrager til efter evne, skal ikke koncentreres! Vi skal ikke opdeles i sociale lagdelinger, der kompromitterer den enkeltes frihed og øger de sociale spændinger. Egoismen skal spændes for fællesskabets vogn og ikke omvendt. Det er vi alle bedst tjent med! Tak.

Fil 16-05-2016 08.22.09

Ovenfor Kasper, MF, Allan 3F og mig foran Arbejderpartiets bygning – det norske socialdemokrati – i Oslo.

 

  Ikke-navngivet7

Udover min generelle politik er jeg optaget af en reform af finanssystemet:

 


Og jeg arbejder også for ens vilkår for mennesker uanset kromosomer. Det betyder bl.a. at vi skal sikre bedre vilkår til mænd – bl.a. de mange mænd der dør alt for tidligt uden de behøver det. Det har jeg skrevet en bog om -Simon Sjørup Simonsen: “Mænd, sundhed og sygdom” 2006:

Jeg arbejder politisk for at vi skal sikre en moderne lovgivning for fædre til glæde for piger og drenge.

 

 

   

 

Nedenfor et indlæg jeg skrev:

Ikke-navngivet

Jeg var som Rådhuspolitiker med til at udvælge kommunens Fællesskabspris 2018. Det blev Mænds Mødested Elefanthuset som har skabt et mødested, hvor kræftramte mænd har et frirum sammen. Elefanthuset har i det seneste år gjort en stor forskel for 120 mænd, der har eller har haft kræft. De skaber bedre liv for mændene og deres familier. Jeg havde også fornøjelsen af at overrække prisen på vegne af Københavns Kommune. Se nedenfor.

 

Jeg er i folketingets fællessal som konferencier til 40 års Jubilæum for Foreningen Far. Her med repræsentanter for organisationerne i norden: Guttorm fra Norge, Matts fra Sverige, Heimir fra Island og Jesper Lohse DK-formand. Dagen igennem var der fokus på børns psykiske sundhed, det moderne familieliv og øremærket barsel til mænd. Der blev fremlagt et ligestillingskatalog for børn og fædre med 348 punkter – der er i 2017 masser og masser af ting vi kan gøre bedre. Vi har en forældet lovgivning der kører i hestevogn. Vidste du fx at hvis dit barn pludseligt bliver indlagt er det ikke begge forældre der automatisk får besked? #dkpol #TillykkeTilForeningenFarMedDe40År