Læs blogindlæggene nedenfor ved at trykke på overskrifterne – bemærk der er flere sider


Ikke-navngivet Ikke-navngivet Ikke-navngivet

1.Maj tale 2016 – Simon Simonsen på Arbejdermuseet, Cafeen, Socialdemokraterne Indre By København (Talepapiret variere fra det talte  da jeg altid improviserer – der blev bl..a. tilføjet en del om Bernie Sanders kampagne)   Kan I huske, da vi stod her for et år siden? Der var valg i luften. Ingen vidste, hvornår det ville komme. […]

DEBAT om LIGHED ”Ethvert menneske skal have mulighed for at virkeliggøre sine drømme om et godt liv inden for fællesskabets rammer. – Ikke blot nogle få, – ikke blot det store flertal, – men ALLE.” Sådan starter vores socialdemokratiske principprogram. Har du lyst til at diskutere dette og hvordan vi virkeliggør vores princip om lighed, […]

Vores tidliere finansminister og partifælle Bjarne Corydons exit betyder at vi bør smede i Socialdemokratiet og benytte afgangen til at styrke formand Mette Frederiksens kurs yderligere og bringe partiet tilbage til en klar klassisk rød politik og dermed i tættere kontakt med almindelige socialdemokraters bekymringer. Slut med konkurrencestaten som skaber ulighed og producerer alt for […]

Dorthe Hedegaard er en af danskere staten bare er ligeglade med. Det kan vi ikke være bekendt! Hun er en af de 60.000 danskere, der har mistet retten til dagpenge ved ledighed, efter at den tidligere VK-regering indførte nye dagpengeregler med de Radikales hjælp og store støtte. 60.000 mennesker – tænk på hvor mange danskere […]

Vi skal behandle flygtninge både ordentligt og rimeligt. Og antallet betyder noget. Vi vil hjælpe men der er også en hverdag bagefter der skal hænge sammen. Vi vil ikke have parallelsamfund.   Vi skal altid hjælpe i den akutte situation, og det gør vi. Men vi skal også sikre ordentlige forhold for de mennesker, der […]

Made in Denmark – sådan skal der stå på flere produkter. Ikke kun “Danish Design”. Vi skal genindustrialisere Danmark og tage nogle af de 200.000 industriarbejdspladser tilbage til Danmark vi har mistet siden finanskrisen. Vi er et videnssamfund, et servicesamfund, og også et industrisamfund. Vi har aldrig været og vil aldrig blive en nation af […]

Det er vigtigt, at offentlige medarbejderne ikke ender som skrankepaver og at de får mulighed for at udvikle deres faglige kompetencer, så de kan honorere de skiftende krav, der stilles til opgaveløsningen i en dynamisk verden, der vil frigøre sig fra bureaukratisk vanetænkning. En pædagog skal i en institutionen bruge tid og ressourcer på kontoropgaver […]

Folkeskolen er den vigtigste kulturbærende institution i Danmark. Det er her vores børn dygtiggør sig og danner venskaber – nogle gange for livet – på tværs af sociale og kulturelle skel. Desværre er grundlaget for folkeskolen under pres. Når flere og flere ressourcestærke familier vælger folkeskolen fra til fordel for privatskolerne, forsvinder grundstenen under folkeskolen […]

Vi transporterer os mere og mere. Vi skal styrke vores cykelkultur men også sikre at der er plads til bilerne med udbygget parkeringssystem. København er kendt verden over for vores cykelkultur. Københavnerne tilbagelæg- ger hver eneste dag tilsammen over 1,2 mio. km. på cykel, og byen har knap 350 km. cykelsti. Det er resultater af […]

Frihed. Markedet skaber en lang række fordele for mennesker. Men markedet kan ikke i sig selv sikre en mangfoldighed af valgmuligheder for alle mennesker. For at sikre at de reelle valgmuligheder styrkes overalt i det danske samfund, og at alle får indflydelse på eget liv og velfærd, skal der ske en samfundsmæssig regulering af markedet. […]