Simon Simonsen


Social retfærdighed i frie og lige Danmark – Kampen for Socialdemokratiets grundlæggende ideal. 1. udgave, 1. oplag · e-bog 2019. Politisk debatbog, København. © Simon Simonsen 2019. Grafisk tilrettelæggelse: Strunge Grafik. 208 sider.

Tryk her for at hente bogen i PDF

Tryk her for at hente bogen i ePub

  

Se video ved at trykke på nedenstående link:

http://nyheder.tv2.dk/video/anlJczU2YmNkMG1fa3gwZ3dDaV9SeFE0T1hkdXNES18

  

 

 

    

  

   

 

 

 

  

 

Nedenfor valgplakat og rådhuset: Vi skal hylde det frie og lige Danmark som vi hylder håndboldlandsholdet. Den danske model er verdensklasse!

   

              Målet er social retfærdighed

Det frie og lige Danmark skal sikres.

Vi har haft ekstrem økonomisk fremgang for de få. Og velstanden har været vigende for den brede befolkning.

Flertallet lider under den politiske frygt for at lede marked og land. Det har resulteret i stigende globalisering og liberalisering. Den vigende sociale retfærdighed er i stedet forsøgt erstattet af en fejlgroet værdipolitik, der – ligesom den økonomiske politik – især er til gavn for den øvre middelklasse og overklassen.

Den sociale retfærdighed kan først vokse, når der igen føres en politik for befolkningen, der varetager interesserne for det store flertal.

Mit navn er Simon Simonsen jeg er født 1970.

Jeg repræsenter Socialdemokratiet.

Politiker på Københavns Rådhus.

Ny folkevalgt med 25 års erhvervserfaring.

Født og opvokset i Randers.

Som politiker i København har jeg stemt for og sikret en milliardinvestering i løft af kernevelfærden, med nye folkeskoler, bedre normeringer i vuggestuerne og et markant løft af indsatsen overfor hjemløse.

Vores sidste budgetaftale betød også et stort skridt på vejen imod renere luft for københavnerne. Der blev afsat 242 mio. kr. til et grønt København, med bl.a. hurtigere udskiftning af dieselbusserne. Vi sikrede en cykelpakke med 75 mio. kr. til bedre forhold for byens cyklister. Bl.a. 9,4 km mere cykelsti, 2 nye supercykelstier og flere cykelparkeringspladser.

Arbejdet som politiker indebærer mange forskellige opgaver. Nedenfor er jeg ude som giftefoged til et bryllup.

På Københavns Rådhus modtager vi alle der har gjort en særlig indsats inden for deres fag eller sportsgren. Vi siger tak og anerkender dem for deres præstation. Som politiker var jeg fx med til at tage imod vores håndboldsverdensmestre i Rådhusets festsal. Det var en særlig dag med en fuld rådhusplads med feststemte mennesker. Relativt mindre – men potentielt store sportsgrene – modtager vi også, som fx vores e-sportsverdensmestre.

  

Vi modtog også vore uofficielle kokkeverdensmestre her nedenfor.

 

   

Retro-valgplakat

Socialdemokratiet og fagbevægelsen er samme bevægelse. Her bl.a med Per Christensen, formand 3F, Claus Jensen, formand Metal, Leif Lahn, S-beskæftigelsesordfører og Lennart Dams-bo-Andersen MF(S) fra transportudvalget.

  

Nedenfor med nogle af mine dygtige politiske kolleger Anders, Gorm og Kasper

     

  

Nedenfor politiske kolleger jeg besøger i Frankrig, England og Lolland