Simon Simonsen


Social retfærdighed i frie og lige Danmark – Kampen for Socialdemokratiets grundlæggende ideal. 1. udgave, 1. oplag · e-bog 2019. Politisk debatbog, København. © Simon Simonsen 2019. Grafisk tilrettelæggelse: Strunge Grafik. 208 sider.

Tryk her for at hente bogen i PDF

Tryk her for at hente bogen i ePub

Nedenfor december 2020: På vegne af Københavns Kommune uddeler jeg pris. Årets spirepris gik til fem idrætsforeninger: “Flere seniorer i idrætsforeninger” fordi de gør noget ekstra for at tiltrække ældre til at være aktive og til at være en fast del af en forening med fællesskab, glæde og bevægelse. Sted: idrætshuset Østerbro Station.

Se video hvor jeg overrasker modtagerne: http://video.kk.dk/secret/65342924/d8f16be4dfdd2ff57929cf837374ca94

Nedenfor: deltager i nordisk møde om for Big Techs (Amazon & Facebook) udfordring af de nordiske samfund. Nordenskolens hold 6 og alumni (jeg var på hold 1). De globale tech-gigantern udfordrer den nordiske model for de driver forretning på en måde, som ikke alltid stemmer overens med den nordiske model. Fx ytringsfrihed, aflønning af medarbejdere og skattebetaling. Nordenskolen udspringer af SAMAK -Arbejderbevægelsens nordiske samarbejdskommitté samler de nordiske socialdemokratier og fagforeninger/landsorganisationer.

Nedenfor 2020: “Kræver humaniora og samfundsvidenskab et realitetschek?” – debat om den fremtidige socialdemokratiske kultur-, uddannelses- og forskningspolitik. Vores videns- og kulturinstitutioner er blevet politiseret af Ø & RV dagsordener som ligger langt væk ideen om frie upolitiserende uddannelses- og vidensinstitutioner og også langt væk fra samfundsflertallet og S-politik. Chefredaktør Niels Jespersen, socialdemokrat, chefredaktør, historiker og afghanistanveteran lavede oplæg. Jeg indledte og havde organiseret og havde socialdemokraten Hartvig Frisch i baggrunden: hans grundliggende pointe: der hvor socialdemokraterne har givet efter for kommunisterne (idag de venstreradikale) har vi tabt. Og han mente også at pacifismen i Socialdemokratierne gør at de venstreradikale får utrolig stor magt.

9.2020: Nedenfor artikel: Vi skal hjælpe både kvinder og mænd i krise – ikke kun det ene køn. Der findes over 50 kvindekrisecentre, men langt langt færre nogenlunde tilsvarende mandecentre. Kun kvinder har mulighed for at blive indskrevet anonymt på et krisecenter. Kun kvinder på krisecentre, men ikke mænd, kan få gratis psykologhjælp. Kvindekrisecentrene har deres egen paragraf i serviceloven, mens de meget få mandecentre, der findes, støttes efter samme regler som herberger for socialt udsatte. Det er sikret i lovgivningen, at børn kan følges med den udsatte kvinde, men ikke med den udsatte mand.

https://piopio.dk/danske-maend-har-brug-bedre-krisehjaelp?fbclid=IwAR0TzwF7Nxn7sneGK7blxD_tkHxyp6nYzd68vA1sOcbGEiCq8xe92_cU1Fw

Nedenfor 2020. Bedre familiepolitk med substans. For mange børn har igennem 25 år har været ofre for signalpolitik. Signalpolitik er politik der i højere grad er beregnet på at påvirke eller befæste holdninger i offentligheden og give indtryk af handlekraft, end på at løse politiske problemer. Især fædre, men også mødre, oplever at virkeligheden fuldstændigt strider mod den gældende lovgivning.

https://piopio.dk/node/17427

10.9.2020 Nedenfor møde med vores nye uddannelses- og forskningsordfører Bjørn Brandenborg MF-S (i midten) bl.a. om den socialdemokratisk linie på fordeling af statens forskningsmidler. Jeg er udvalgsformand.

25.8.2020 Nedenfor: I ministeriet med ligestillingsminister Mogens Jensen. I min egenskab af formand for det socialdemokratiske Thorvald-netværk. Med netværkets tillidsfolk i møde med vores socialdemokratiske ligestillingsminister. www.ThorvaldSocialdemokrater.dk

22.6.2020 Nedenfor: “Socialdemokratiet bør igen promovere politik om ånd, etik og kultur.” “Socialdemokratiets opgør med den øvre middelklasses uddannelsestænkning har været nødvendig, kærkommen og helt rigtig. Men vi har muligvis overkorrigeret. Socialdemokratiet har helt korrekt lagt en kurs mod bedre dimensionering, modvirkning af uddannelsessnobberi og sikring af erhvervsuddannelser og de korte- og mellemlange uddannelser. Men vi har også brug for, at Socialdemokratiet aktivt promoverer humanistiske dyder og kompetencer.” “At partiet ikke kun forlader sig på naturvidenskab og kun lytter til de såkaldte økonomiske vismænd, men også skaber en kraftig politik om ånd, etik og kultur.”

https://piopio.dk/humaniora-og-socialdemokratiet-i-skilsmisse-0

15.6.2020 Nedenfor: Humaniora, kultur og Socialdemokratiet: Er socialdemokratiets linie i rigtig i forhold til humaniora? Møde i S udvalg med gæst: professor Jeppe Bundsgaard Århus Universitet.

Nedenfor 6.2020: Fast personale har stor betydning for vores ældre borgere og vi skal skabe kontinuitet. Indlæg i den den lokale købernhavner avis: Brønshøj-Husum Avis.

10.6.2020. Nedenfor Det lakker mod enden med videolinkmøder i det københavnske bystyre. Her den sidste orientering om Corona-situationen hos vores hjemløse, udsatte og det sociale område fra borgmester Mia og forvaltningen. Krydser fingre for at det er helt slut.

Nedenfor. Videomøde i bevillingsnævnet med borgmester Franciska Rosenkilde (Å), og Marcus Knuth (V), politiet, kommunens støjafdeling, repræsentanter for beboere, for erhvervsorganisationerne og nævnet består af tre yderligere politikere. Kun politikere og politiet har stemmeret – jeg er næstformand i nævnet.

28.5.2020. Nedenfor. Det går den rigtige vej. Færre døde, færre syge og færre smittede borgere med COVID-19. Vi åbner mere op og fastlægger idag bl.a. nye fysiske rammer for udebesøg med vores ældre borgere der bor på plejehjem. Nogle af vores plejehjem har desværre været hårdt ramt. Vi politikere forlader så småt videolinkmøderne og holder idag sundheds- og omsorgsudvalgsmøde med afstand og forvaltning med på videolink i rådhusets store festsal.

25.5.2020: Nedenfor endnu et videolinkmøde. Her om forskning i EU & DK. Med Niels Fuglsang fra Europa-Parlamentet som har sæde i udvalget om Industri, Forskning og Energi (ITRE), Kasper Sand Kjær medlem af Folketinget og ordfører for uddannelse og forskning, Jette fra hovedbestyrelsen, flere andre og undertegnede der leder mødet som udvalgsformand og med grøn videobaggrund – samme farve vi arbejder for prioriteres i EU’s og DK’s forskningspolitik.

2.4.2020: Nedenfor indlæg i Politiken. Udenlandske hjemløse hører ikke til i Danmark. Loven er klar. De opholder sig ulovligt i vores land og skal hjem. Til dagligt fungerer loven fornuftigt. Vi bruger normalt ikke ressourcer på illegale indvandrere. Men nu er de fanget af corona-krisens lukkede grænser og de frivillige organisationer er under pres. Og vi bør hjælpe. Især med karantænepladser, tests og sundhedsfaglige tiltag. Vi er politikere der sidder i socialudvalget.

26.2.2020: Nedenfor er jeg i Folketingets Færø-værelse hvor jeg som formand for Socialdemokratiets centrale landsudvalg for forskning og videregående uddannelse, bød velkommen og faciliterende: “Behov for et skifte i forskning og uddannelse inden for sundhed og psykiatri?” Mange års socialdemokratisk politik har fokuseret på at forbedre forholdene for de psykiatriske patienter. Oftest med at søge tilslutning til større bevillinger. Men hvad hvis det ikke handler om mængden af den service og behandlingen vi leverer, men om kvaliteten af den offentlige service? Hvis det primære problem ikke er mangel på penge, men uhensigtsmæssig brug af pengene. Vi har udfordringer med balancen mellem medicinindustriens rolle og offentlig forskning, kravet om stringent evidens og endeligt borgerens behov og krav på informeret samtykke. På billedet: videolink fra Universität Zürich i schweiz med forsker og psykolog Anders Sørensen, der til dagligt arbejder på Nordiske Cochrane Center, Rigshospitalet.

8.1.2020: Nedenfor debatindlæg om at fattige filippinske kvinder ikke bør forlade egne børn og familie for at tage underbetalt husarbejde i rige danskeres hjem. Udfasningen af Au pair ordningen er et led i en større værdipolitisk kamp. Tryk og læs her

Nedenfor debatindlæg om behovet for en bedre familiepolitik. Politiken 24. December 2019 (politiken.dk). Her skriver jeg bl.a.: “De fleste børn har i dag forældre, som kun kan tage barnets første sygedag. Selv om vi ved, at det tager adskillige dage at komme sig oven på de fleste sygdomme. Det er synd for børnene, og vi kan ikke være bekendt, at forældrene skal stå på hovedet for at klare det. ” og “Man tror, at familien er et borgerligt projekt. Men det store markante store flertal af danskerne lever i en familie. Og rød politik bør politisk prioritere de mange, ikke de få. Vi bør prioritere tid til børnene og til den almindelige mor og far.”

Nedenfor debatindlæg om at: “Rød familiepolitik skal ind i overenskomstforhandlingerne, som gælder for den brede befolkning. Fagbevægelsen bør i større grad supplere det eksisterende fokus på løn med et fokus på arbejdsvilkår for arbejdende familier.” og “vi bliver konkurrencestatens nyttige idioter, hvis vi tror på frigørelsen fra menneskelige forpligtigelser og glorificerer arbejdsmarkedet som vejen til eksistentiel mening og lykke. Vi mister noget meget dyrebart, hvis vi gør det.” Dagbladet Information 23. december 2019 www.Information.dk.

Tryghed i den allersidste tid. Nedenfor overrækker jeg Fællesskabspris 2019 (27.9.2019) på vegne af Københavns Kommunes til Røde Kors’ Vågetjeneste. I pristalen takkede jeg de 160 frivillige for at give ro og tryghed til borgere og deres pårørende i den allersidste tid. De gør en stor forskel for både en gruppe meget svage borgere – i deres allersidste tid – men også for de mange medarbejdere og pårørende, som omgiver de døende. De gør noget helt særligt også i situationer, som rører ved noget af det allermest personlige og tabubelagte, nemlig døden. Derudover overrakte jeg en såkaldt spirepris til et mindre men lovende demensprojekt i DGI-byen for borgere med demens i et tidligt stadie. De kan ikke træne i almindelige træningstilbud, men samtidig er deltagerne for friske til at være i et kommunalt aktivitetscenter eller på et plejehjem. Danmark ER frivilligt arbejde. Det er en veludviklet og organiseret måde at leve vores liv på i vores utroligt mange foreninger lige fra mødre/fædregrupper over danse- og fodboldklubber til kortklubber. Vi er næsten 1,9 millioner frivillige, der driver landets mange og forskellige, store og små foreninger. Der lægges 900.000 timers frivilligt arbejde – om dagen i Danmark. Tak. (billed nedenfor)

Nedenfor har jeg indlæg i Politiken om at ældretilbud skal gøres attraktive for begge køn. “Det er vigtigt, at man som ældre borger har mulighed for at opdyrke fællesskaber og holde sig aktiv, så man i samvær med andre ældre kan opretholde en god livsstil, forebygge skavanker og leve en fysisk og mentalt sund alderdom.” Derfor skal vi arbejde med ensomhed blandt vores ældre mænd. 10. December www.Politiken.dk.

Nedenfor debatterer jeg i Berlingske at: ”drenge og mænd aldrig bør »lege« på pigers og kvinders præmisser, men på egne præmisser. Og også gerne på fælles præmisser”  og at ”En anden skandale er »røv til bænk«-folkeskolen, der ikke er blevet mere fysisk, trods vores forsøg på at implementere mere bevægelse, idræt og praktiske fag. Vi er slet ikke kommet tilstrækkeligt ud af starthullerne her, og det skader især drengenes udvikling i uddannelsessystemet.” Onsdag d. 11. september 2019. www.Berlingske.dk. 11. september 2019.

På folkemødet: Nedenfor billed fra folkemødet 2019 – en uge efter valget – hvor jeg deltog i EkstraBladets debat om mænd, kvinder og seksualitet. Jeg glædes over at vi på trods af forskellige holdninger formår at fastholde dialogen. En times TV indslag i link under billedet.

Link til folkemødedebatten: https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article7673818.ece

Nedenfor: På forsiden af Berlingske 12. august 2019. Interview  og artikel: “Mit politiske projekt handler om, at vores land har en god økonomi, velfærd og lighed”. “I hans politiske debatbog, Social Retfærdighed, der udkom i starten af den lange valgkamp, kritiserer han konkurrencestaten, som han mener fortravler vores liv, vores pardannelse og vores familier”. Bogen indeholder et helt kapitel med kritik af en særlig form for moderne feminisme: “Jeg fastholdt mit budskab fra bogen og udbyggede mit budskab i valgkampen og stod fast på min holdning.”  Fotos: Celina Dahl. Link: https://www.berlingske.dk/kultur/simon-simonsen-vil-ikke-aendre-holdning-til-feminisme-jeg-proever-at-svinge

Alle børn har en far. Det passer ikke når det siges at børn ikke har en far. Alle børn har en far. Man kan ikke komme til verden uden at der er en mor og en far.Se video ved at trykke på nedenstående link:

http://nyheder.tv2.dk/video/anlJczU2YmNkMG1fa3gwZ3dDaV9SeFE0T1hkdXNES18

Link til udsendelsen på Kanal Hovedstaden:

https://kanalhovedstaden.dk/program/7658/fv19_-_sæt_et_kryds_-_kåre_traberg_smidt_å__simon_simonsen_a/

Se interviewet (25 minutter):

https://ekstrabladet.dk/plus/tv/play/valgmorgen/article7639908.ece

Psykiatri: Jeg besøgte Marianne fra DR’s serie om psykiatri. Og er blevet meget påvirket af hendes og hendes søns erfaringer. Se videoen nedenfor:

  

    

  

   

 

  

             

Arbejdet som politiker indebærer mange forskellige opgaver. Nedenfor er jeg ude som giftefoged til et bryllup:

På Københavns Rådhus modtager vi alle der har gjort en særlig indsats inden for deres fag eller sportsgren. Vi siger tak og anerkender dem for deres præstation. Som politiker var jeg fx med til at tage imod vores håndboldsverdensmestre i Rådhusets festsal. Det var en særlig dag med en fuld rådhusplads med feststemte mennesker. Relativt mindre – men potentielt store sportsgrene – modtager vi også, som fx vores e-sportsverdensmestre.

  

Vi modtog også vore uofficielle kokkeverdensmestre her nedenfor.

   

Retro-valgplakat

Socialdemokratiet og fagbevægelsen er samme bevægelse. Her bl.a med Per Christensen, formand 3F, Claus Jensen, formand Metal, Leif Lahn, S-beskæftigelsesordfører og Lennart Dams-bo-Andersen MF(S) fra transportudvalget.

  

Nedenfor med nogle af mine dygtige politiske kolleger.

     

  

Nedenfor med politiske kolleger i Frankrig, England og Lolland

    

Målet er social retfærdighed

Det frie og lige Danmark skal sikres.

Vi har haft ekstrem økonomisk fremgang for de få. Og velstanden har været vigende for den brede befolkning.

Flertallet lider under den politiske frygt for at lede marked og land. Det har resulteret i stigende globalisering og liberalisering. Den vigende sociale retfærdighed er i stedet forsøgt erstattet af en fejlgroet værdipolitik, der – ligesom den økonomiske politik – især er til gavn for den øvre middelklasse og overklassen.

Den sociale retfærdighed kan først vokse, når der igen føres en politik for befolkningen, der varetager interesserne for det store flertal.