Simon Simonsen


Social retfærdighed i frie og lige Danmark – Kampen for Socialdemokratiets grundlæggende ideal. 1. udgave, 1. oplag · e-bog 2019. Politisk debatbog, København. © Simon Simonsen 2019. Grafisk tilrettelæggelse: Strunge Grafik. 208 sider.

Tryk her for at hente bogen i PDF

Tryk her for at hente bogen i ePub

 

Tryghed i den allersidste tid. Nedenfor overrækker jeg Fællesskabspris 2019 (27.9.2019) på vegne af Københavns Kommunes til Røde Kors’ Vågetjeneste. I pristalen takkede jeg de 160 frivillige for at give ro og tryghed til borgere og deres pårørende i den allersidste tid. De gør en stor forskel for både en gruppe meget svage borgere – i deres allersidste tid – men også for de mange medarbejdere og pårørende, som omgiver de døende. De gør noget helt særligt også i situationer, som rører ved noget af det allermest personlige og tabubelagte, nemlig døden. Derudover overrakte jeg en såkaldt spirepris til et mindre men lovende demensprojekt i DGI-byen for borgere med demens i et tidligt stadie. De kan ikke træne i almindelige træningstilbud, men samtidig er deltagerne for friske til at være i et kommunalt aktivitetscenter eller på et plejehjem. Danmark ER frivilligt arbejde. Det er en veludviklet og organiseret måde at leve vores liv på i vores utroligt mange foreninger lige fra mødre/fædregrupper over danse- og fodboldklubber til kortklubber. Vi er næsten 1,9 millioner frivillige, der driver landets mange og forskellige, store og små foreninger. Der lægges 900.000 timers frivilligt arbejde – om dagen i Danmark. Tak. (billed nedenfor)

På folkemødet: Nedenfor billed fra folkemødet 2019 – en uge efter valget – hvor jeg deltog i EkstraBladets debat om mænd, kvinder og seksualitet. Jeg glædes over at vi på trods af forskellige holdninger formår at fastholde dialogen. En times TV indslag i link under billedet.

https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article7673818.ece

Alle børn har en far. Det passer ikke når det siges at børn ikke har en far. Alle børn har en far. Man kan ikke komme til verden uden at der er en mor og en far.Se video ved at trykke på nedenstående link:

http://nyheder.tv2.dk/video/anlJczU2YmNkMG1fa3gwZ3dDaV9SeFE0T1hkdXNES18

Link til udsendelsen på Kanal Hovedstaden:

https://kanalhovedstaden.dk/program/7658/fv19_-_sæt_et_kryds_-_kåre_traberg_smidt_å__simon_simonsen_a/

Se interviewet (25 minutter):

https://ekstrabladet.dk/plus/tv/play/valgmorgen/article7639908.ece

Psykiatri: Jeg besøgte Marianne fra DR’s serie om psykiatri. Og er blevet meget påvirket af hendes og hendes søns erfaringer. Se videoen nedenfor:

  

 

 

    

  

   

 

 

 

  

 

             

Arbejdet som politiker indebærer mange forskellige opgaver. Nedenfor er jeg ude som giftefoged til et bryllup:

På Københavns Rådhus modtager vi alle der har gjort en særlig indsats inden for deres fag eller sportsgren. Vi siger tak og anerkender dem for deres præstation. Som politiker var jeg fx med til at tage imod vores håndboldsverdensmestre i Rådhusets festsal. Det var en særlig dag med en fuld rådhusplads med feststemte mennesker. Relativt mindre – men potentielt store sportsgrene – modtager vi også, som fx vores e-sportsverdensmestre.

  

Vi modtog også vore uofficielle kokkeverdensmestre her nedenfor.

 

   

Retro-valgplakat

Socialdemokratiet og fagbevægelsen er samme bevægelse. Her bl.a med Per Christensen, formand 3F, Claus Jensen, formand Metal, Leif Lahn, S-beskæftigelsesordfører og Lennart Dams-bo-Andersen MF(S) fra transportudvalget.

  

Nedenfor med nogle af mine dygtige politiske kolleger.

     

  

Nedenfor med politiske kolleger i Frankrig, England og Lolland

    

 

Mit mål er social retfærdighed

Det frie og lige Danmark skal sikres.

Vi har haft ekstrem økonomisk fremgang for de få. Og velstanden har været vigende for den brede befolkning.

Flertallet lider under den politiske frygt for at lede marked og land. Det har resulteret i stigende globalisering og liberalisering. Den vigende sociale retfærdighed er i stedet forsøgt erstattet af en fejlgroet værdipolitik, der – ligesom den økonomiske politik – især er til gavn for den øvre middelklasse og overklassen.

Den sociale retfærdighed kan først vokse, når der igen føres en politik for befolkningen, der varetager interesserne for det store flertal.

Jeg repræsenter Socialdemokratiet.

Politiker på Københavns Rådhus.

Ny folkevalgt med 25 års erhvervserfaring.

Født og opvokset i Randers.