Om Simon


Partier bør ikke være kampagneorganisationer, men et sted hvor der udvikles politik og det sker med nye holdninger. Se video her:

https://www.facebook.com/24syv/videos/lyt-s-bestyrelse-udtrykker-mistillid-til-simon-simonsen/445135609555921/

Og her en af mange daglige videoer fra den sidste valgkamp:

https://www.facebook.com/simonsjsimonsen/posts/1052021618326546?comment_id=1055607484634626

    

Billeder fra valget til rådhuset:

  

For mig er Socialdemokratiet nøglen til at udvikle vores samfund. Jeg har været politisk og organisatorisk aktiv hele mit voksenliv – ved siden af mit arbejdsliv. Og var som ung inde over enhedslisten og SF(folketingskandidat og næstformand i Odense) før jeg fandt mit ståsted og blev medlem hos socialdemokratiet i år 2000. Nedenfor billeder fra valgkamp.

Ikke-navngivet41

Nedenfor tale på Århus Rådhusplads 1993 og ligeledes en gammel avis notits. Hvor mit engagement i studenterbevægelsen og SF er omtalt.

Fil 16-05-2016 08.25.16     Fil 16-05-2016 08.25.50

Mit politiske engagement voksede ud af mine families stærke politiske diskussioner og afsky for levebrødspolitikere uden visioner. Og jeg bryder mig ikke om at man taler ned til folk eller behandler folk som tyende – uanset om man er rød, blå osv. Alle skal behandles ordentligt.

Nedenfor: Billed fra gadekampagne. Og med Frosti medlem af det islandske folketing til møde om penge-økonomisk reform i landstingssalen. Til højre er vi i det norske folketing med Magnus fra det svenske socialdemokrati – og taler om den Nordiske Velfærdsmodel.

Ikke-navngivet12   Fil 16-05-2016 08.15.07   Fil 16-05-2016 08.21.33

Jeg kom fra Studenterbevægelsen med dens aktivistiske stil. Jeg var som studenterrådsformand involveret i mange forskellige ting lige fra kritik af PET-registreinger af studerende, over borgerløn til boligforhold for unge.

Her nedenfor med en af datidens tunge politiske modstandere venstrepolitikeren Bertel Haarder. Som jeg havde og har stor respekt for. Han er den minister, der har siddet længst siden systemskiftet i 1901. Han har bla. været undervisningsminister i mere end 15 år. Han var med på Kollegiet Regensen i København da studenterbevægelsen(DSF) fyldte 90 år (I DSF var jeg bl.a. hovedbestyrelsesmedlem). 

Det udviklede sig over i lejerbevægelsen, og som tillidsmand på nogle af mine arbejdspladser og forskelligt kampagne- og bestyrelsesarbejde.

Nedenfor: tre generationer af Simonsen-soldater. Til højre min største søn, jeg og min far: tre generationer af Simonsen i Randers (hvor vi alle er født) og inde på station og se Randers FC. Jeg går ind for en klar deltagelse i NATO-alliancen. Selvfølgelig uden at være amerikanernes logrende hund – men som realistisk junior-partner. Jeg er også særdeles glad for den ændring af flygtninge- og integrationspolitikken som partiet er landet på. Den solidarisk og realistisk. Og da jeg i mange år har arbejdet med mænds sundhed – de dør ALT for tidligt -, er jeg fortaler for at vi begynder at kigge på mænds vilkår – det er alt for enøjet kun at kigge på kvinder og deres vilkår.

Ikke-navngivetFil 16-05-2016 08.24.13

Nedenfor notits i Socialdemokraten for Randers og omegn (12. Juni 1946) i anledning af min oldefars 70 års fødselsdag. Det er pedellen jeg (Simon Sjørup Simonsen) er opkaldt efter. Og det er selvsamme hus i Randers (Fasanvej 4) som min farfar, far og jeg er vokset op:

Nedenfor gadekrammer:

Ikke-navngivet13

Nedenfor med norske socialdemokrater vi mødes med ledelsen af det norske socialdemokrati, partileder og statsminister Jonas Gahr Større står til højre for mig.

Fil 16-05-2016 08.23.03

Nedenfor ved tidligere socialdemokratiske statsminister Jens Otto Krag’s statue i min – og hans – fødeby: Randers. Hvor vi også har gået på samme gymnasium.

Ikke-navngivet

Har haft forskellige partihverv/poster som fx kredsformand, medlem af partiets forskningsudvalg, er jeg pt. bl.a. lægdommer i Københavns Byret, bestyrelsesmedlem i Christianhavns Gymnasiums bestyrelse. Nedenfor vælgermøde:

Ikke-navngivet16

Tidligere har jeg fx været medlem af Ekspropriationskommisionen, medlem af konsistorie, højskole, gymnasie, skole og børnehavebestyrelser.

Billederne nedenfor er fra møde på Marienborg.

Ikke-navngivet

Nedenfor et billed fra en TV-dokumentar om den amerikanske ambassadør der kommenterer min valgplakat.

Fil 16-05-2016 08.18.57

Jeg har igennem tiden været aktiv i en række valgkampe, kampagner i såvel partiet og mere generelle kampagner. Jeg er fx medopstarter og bestyrelsesmedlem i foreningen Gode Penge der oven på finanskrisen virker for en dybere reform af finanssystemet. Gode Penge tilslutter sig ikke nogen særlig ideologisk eller partipolitisk linje og søger samarbejder med alle organisationer og personer, der kan fremme en reform af finanssystemet.

Ikke-navngivet

I mit arbejdsliv har jeg været leder, forsker, underviser og konsulent. Jeg har været leder og chef på Københavns Professionshøjskole. Arbejdede dels  som personaleleder, som leder af et forskningsprogram og som strategisk leder (vide-direktørniveau). I forskningsprogrammet arbejdede vi med sammenhængende patientforløb og ny sundhedsteknologi i såvel den primære som den sekundære sundhedssektor ( se evt mere her: www.SimonSimonsen.dk). Nedenfor taler jeg om at hospitaler, ældrepleje og skoler er fundamentet i velfærdssamfundet.

IMG_3157     FullSizeRender

Jeg er ph.d. i sundhedsvidenskab, master i offentlig styring (CBS), kandidat i filosofi, forfatter til en række fagbøger og artikler og har forsket i fx selvmord, spiseforstyrrelser, mænds sundhed, misbrug, patientsikkerhed m.m.

Fil 16-05-2016 08.27.31   Ikke-navngivet

Er fra 1970 og er født og vokset op i Randers. Mine forældre var murer og social og sundhedsassistent. Jeg har fire børn. Hvor min ældste datter er socialrådgiver, min ældste søn er elektriker og to går i skole.

Fil 14-05-2016 20.21.47

DONG bør være på danske hænder – mit debat indlæg nedenfor – og skal ikke sælges delvist til sjakalbanken Goldman Sachs:

Ikke-navngivet

DONG skandalen: »Det her er en stor beslutning for Danmark, og den skal vi ikke tage hovedkulds, og vi bør stille spørgsmålstegn ved, om vi overhovedet skal have udenlandske selskaber til at eje dele af strategisk vigtige virksomheder i Danmark. Så jeg synes, vi skal undersøge de andre muligheder nærmere«, siger Simon Sjørup Simonsen. Se mere her: Eksempel på hvor jeg udtaler jeg mig om DONG skandalen

Jeg meldte ud da den ansvarlige minister senere skiftede til det konsulentfirma som også var involveret i DONG-skandalen bl.a. til BT:

»Corydons ansættelse bliver en skamplet på Socialdemokratiets ære som vi almindelige gulv-socialdemokrater desværre skal bruge mange år på at vaske ren,« lyder det fra Simon Simonsen, der er folketingskandidat for Socialdemokraterne i København.

»Som finansminister sendte Bjarne Corydon millionstore opgaver til netop McKinsey,« siger Simon Simonsen, der anbefaler en karenstid for politikere, der skifter til erhvervslivet

Ikke-navngivetIkke-navngivet63
Ikke-navngivet43

Fil 16-05-2016 08.17.41

Fil 16-05-2016 08.09.07  FullSizeRender